Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for October, 2011

“Det funker ikke med Ap”

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) slår fast at det ikke “funker” med Ap, og at det er nødvendig med en ny kurs for landet. Synspunktet fremmes i forbindelse med at nestleder i KrF, Dagrunn Eriksen, åpner for et samarbeid med FrP etter neste valg, noe som visst er blitt mer spiselig for KrF nå som [...]

Read Full Post »

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppe hevdet forleden at 70% av trafikkulykkene skyldes forhold ved føreren, mens kun 30% skyldes forhold ved veien. Sagt på en annen måte: 7 av 10 som dør eller blir lemlestet i trafikken har bare seg selv å takke.  De andre tre har samferdselsministeren ansvaret for.
Det er ikke min hensikt å raljere [...]

Read Full Post »