Feed on
Posts
Comments

Flere ti-års etterslep

Jeg har tidligere kommentert nyheten om at det ikke bare er det norske veinettet som lider under årelange forsømmelser, men at også jernbanen ligger håpløst etter.
I dagens Dagblad-magasin innrømmer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at det handler om flere ti-års etterslep.
La oss for enkelthets skyld si at “flere” er det samme som 3. Da er det et etterslep som har bygd seg opp siden 1980. I den perioden har Arbeiderpartiet, som Meltveit Kleppa sitt Senterparti regjerer sammen med, hatt makten i tillsammen ca.16 år. I de øvrige 14 årene satt Sp i regjering sammen med H og Krf (Willoch og Syse) og V og KrF (Bondevik I) i tilsammen ca.9 år.
Jo, Kleppa vet nok hva hun snakker om.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.